Voor wie?

IMG_20171202_085605_edited_edited.jpg

Some days the "only" thing you'll do is rocking, holding, feeding en carrying your baby. And that will be enough!!

Wie kan bij ons terecht?

Wanneer je een baby hebt die erg veel huilt functioneer je in overlevingsmodus en is alle hulp welkom! Liefdevolle oma's, tantes, zussen en vrienden, goede kraamhulpen die het even overnemen zijn onmisbaar. Maar als je baby heel veel huilt, zeer weinig slaapt, als er nog oudere broertjes of zusjes zijn, als je voelt dat het niet meer gaat, kan je misschien nog extra ondersteuning gebruiken. Het is ook niet voor iedereen mogelijk om voldoende hulp te vinden binnen het eigen netwerk en er staat een limiet op (terugbetaalde) kraamhulp. In deze gevallen biedt onze vzw extra hulp aan huis.

Je kan dus bij ons terecht wanneer je:

  • een baby hebt die heel erg veel huilt (de oorzaak of reden kan uiteenlopend zijn)

  • een baby hebt die erg onrustig is, amper slaapt, voortdurend gedragen en getroost moet worden

  • je baby zo'n intensieve zorgen vraagt dat je compleet uitgeput raakt

  • een beperkt ondersteuningsnetwerk hebt (in combinatie met bovenstaande)

  • geen kraamhulp meer krijgt

  • nog extra hulp wenst buiten de uren van kraamzorg (bv. na schooltijd, wanneer de onrust toeneemt en oudere kindjes thuis komen van school)

En wanneer je hierdoor nood hebt aan contact met andere mama's of extra hulp aan huis.

Tot wanneer kan je bij ons terecht?

Wij bieden ook hulp na de periode van 3-6 maanden. Vaak lees je dat het huilen doorgaans spontaan ophoudt na 4 maanden. Gelukkig is dat in de meeste gevallen zo. Helaas, zijn er ook baby's die veel langer blijven huilen. Wij leggen niet graag een absolute grens, maar je kan nog bij onze terecht voor hulp aan huis tot circa 1,5 jaar.

 

Ook wanneer het huilen ondertussen al wat beter is kan je nog bij ons terecht. Het kan aanvoelen alsof al je reserves uitgeput zijn. Misschien gaat het slapen nog zeer moeilijk of is er nog een zeer grote "huidhonger". Ook dan kan je nog beroep doen op hulp aan huis en bieden we graag wat extra zuurstof.